PRÀCTIQUES CICLES FORMATIUS

Fitxa tècnica

50 hores a Joieria Artística

100 hores (4 ECTS) a Il·lustració i Fotografia

Idoia Ribas Marino

Coordinador de les Pràctiques Formatives als Cicles Formatius d’Arts Plàstiques i Disseny

Departament de Relacions Internacionals, Cooperació i Mobilitat

(+34)971290000

placements@escoladisseny.com

 

Pràctiques Cicles Formatius

Tots els cicles formatius d'arts plàstiques i disseny inclouran pràctiques formatives en empreses, estudis, tallers o altres entitats. Aquesta fase de formació pràctica, en situació real de treball, no tindrà caràcter laboral i formarà part del currículum del cicle formatiu corresponent. La fase de formació pràctica facilitarà el desenvolupament de les capacitats sociolaborals que requereixen ser completades en un entorn real de treball, així com aquelles altres necessàries per a complementar les competències professionals assolides en el centre educatiu. Per a més informació, consultar la web: http://formacioprofessional.caib.es