PRÀCTIQUES ESTUDIS SUPERIORS DE DISSENY

Fitxa tècnica

12 ECTS

Jaume Enric Rado Roca

Coordinador de les Pràctiques Externes als estudis superior de Disseny

Departament de Relacions Internacionals, Cooperació i Mobilitat

(+34)971290000

placements@escoladisseny.com

 

Pràctiques Estudis Superiors de Disseny

Les pràctiques acadèmiques externes són activitats de naturalesa formativa, realitzades pels estudiants en entitats col·laboradores nacionals o internacionals, fora de les dependències educatives, supervisades per l’Escola d’Art i Superior de Disseny, que tenen com a objectiu aplicar i complementar la formació acadèmica de l'estudiant, afavorir l’adquisició de competències transversals, generals i específiques del títol de grau de disseny en un àmbit productiu real, i apropar l’estudiant a la realitat del mercat de treball on exercirà la seva activitat una vegada s'hagi graduat.