ESTRUCTURA ORGANITZATIVA
 

 

Estructura organitzativa
Equip de direcció
Caps de departaments i coordinadors
Equip docent
Personal d'Administració i serveis
 • Administració
  Pilar Cuartero Gari/Cap de secretaria
  María del Carmen Igualada Mas
 • Consergeria
  Elena Álvarez Escuredo
  Vicenç Beltran Font
  Pedro Beltrán Garau
  Rafel Cañellas Roca
  Mª Teresa Iglesias López
 • Manteniment del centre
  Margarita Rosselló Mas
 • Netetja
  Trinidad Martínez Benedicto
  Ana Mula De la Torre
  María Quetglas Florit
Consell escolar
 • Maria Abando Olaran / Direcció
 • Toni Bauzà Matas / Professorat
 • Javier Cánaves Boza / Alumnat
 • Inmaculada Candela Terrasa / Equip de direcció
 • Margalida Canet Oliver / Professorat
 • Pilar Cuartero Gari / Administració i serveis
 • Carme Estivill Peiró / Equip de direcció
 • Antònia Frontera / Representant Ajuntamnet
 • Cristian Mateo Griñan / Alumnat
 • Antonio Morey Enseñat / Alumnat
 • Miquel Oliver Monserrat / Professorat
 • Toni Riera Sabater / Professorat
 • María del Pilar Rovira Serrano / Professorat
 • Celia Torres Blasco / Equip de direcció