DISSENY GRÀFIC

Fitxa tècnica

Nivell de Grau

Títol Superior de Disseny

240 ECTS

4 cursos de 60 ECTS

Especialitats:

Horari de matí

12,86 € / 1 ECTS

 

Disseny gràfic

El dissenyador gràfic és un creador, l'activitat del qual té per objecte la utilització del llenguatge gràfic per a generar missatges i comunicar continguts de naturalesa diversa amb diferents mitjans i per als diferents canals de comunicació.

Els àmbits principals on desenvolupa la seva activitat són:

 • Identitat corporativa i visual.
 • Disseny editorial.
 • Producció gràfica.
 • Disseny d'envasos i embalatges.
 • Direcció d'art en publicitat.
 • Disseny audiovisual.
 • Grafisme en televisió.
 • Disseny multimèdia.
 • Disseny interactiu, disseny web.
 • Dissenyador ambiental: gràfica i comunicacions aplicades a l'espai.
 • Disseny de material didàctic.
 • Recerca i docència.
Pla d’estudis

Decret 43/2013, de 6 de setembre, pel qual s’estableix a les Illes Balears el pla d’estudis dels ensenyaments artístics superiors conduents al títol superior de disseny de les especialitats de disseny gràfic, disseny d’interiors, disseny de moda i disseny de producte i se’n regula l’avaluació. (BOIB número 125 de 10 de setembre de 2013)

1
curs
2
curs
  ECTS 3è semestre Prerequisits de matrícula
FB08-Introducció a la gestió del disseny 4  
FB09-Imatge i sò 4  
EDG01-Tipografia 6  
EDG02-Tecnologia digital I 4 Gràfica digital
EDG03-Història del disseny gràfic 4 Història de l’art, del disseny i de l’estètica
EDG04-Metodologia del projecte gràfic 8 Fonaments del disseny
  ECTS 4t semestre Prerequisits de matrícula
EDG05-Envasos i embalatges 6 Fonaments del disseny
EDG06-Projectes de disseny gràfic 6 Fonaments del disseny
FB10-Cultura del disseny 4  
FB11-Tècniques d’investigació social 2  
EDG07-Materials i sistemes de reproducció i impressió 6  
EDG08-Il·lustració 6 Dibuix
3
curs
  ECTS 5è semestre Prerequisits de matrícula
EDG09-Edició i enquadernació 4  
EDG10-Tecnologia digital II 6 Gràfica digital
EDG11-Disseny editorial 6 Fonaments del disseny
EDG12-Disseny interactiu 4 Fonaments del disseny
EDG13-Recursos lingüístics 2  
Optativa 8  
  ECTS 6è semestre Prerequisits de matrícula
EDG14-Tècniques d’animació 6 Gràfica digital/ Imatge i so
EDG15-Gestió del disseny gràfic 4 Introducció a la gestió del disseny
EDG16-Disseny publicitari 8 Fonaments del disseny
EDG17-Fotografia 4 Imatge i so
Optativa 8  
4
curs
  ECTS 7è semestre Prerequisits de matrícula
EDG18-Col·laboració i direcció d’art 4 Fonaments del disseny
EDG19-Gràfica de la informació 4 Fonaments del disseny
EDG20-Tecnologia digital III 4 Gràfica digital
EDG21-Disseny audiovisual 6 Fonaments del disseny/ Imatge i so
EDG22-Disseny ambiental 4 Fonaments del disseny
EDG23-Preprojecte fi d'estudis 2 160 crèdits superats
  ECTS 8è semestre Prerequisits de matrícula
Optativa / Itinerari 10  
EDG24-Pràctiques externes 12 120 crèdits superats
EDG25-Projecte fi d'estudis 14 160 crèdits superats