DISSENY DE MODA

Fitxa tècnica

Nivell de Grau

Títol Superior de Disseny

240 ECTS

4 cursos de 60 ECTS

Especialitats:

Horari de matí

12,86 € / 1 ECTS

 

Disseny de moda

El dissenyador de moda és un professional capaç de configurar material i formalment els productes de disseny tèxtil i de la indumentària en diferents àmbits, atenent les necessitats i les tendències del mercat, de creativitat, d'innovació i la seva viabilitat tècnic-productiva, econòmica, medi-ambiental i sociocultural.

Els àmbits principals on desenvolupa la seva activitat són:

 • Disseny de moda i indumentària. 
 • Coolhunter - Investigació de tendències.
 • Estilisme. 
 • Direcció artística. 
 • Vestuari teatral i cinematogràfic. 
 • Disseny de complements. 
 • Disseny tèxtil. 
 • Disseny i gestió d'imatge corporativa. 
 • Gestió empresarial d'activitats creatives. 
 • Dissenys personalitzats o corporatius.
 • Disseny de moda i indumentària per a activitats específiques.
 • Figurins. 
 • Sastreria i confecció a mida. 
 • Disseny, recerca i desenvolupament de nous conceptes, materials, aplicacions i productes.
 • Recerca i docència.
Pla d’estudis

Decret 43/2013, de 6 de setembre, pel qual s’estableix a les Illes Balears el pla d’estudis dels ensenyaments artístics superiors conduents al títol superior de disseny de les especialitats de disseny gràfic, disseny d’interiors, disseny de moda i disseny de producte i se’n regula l’avaluació. (BOIB número 125 de 10 de setembre de 2013)

1
curs
2
curs
  ECTS 3è semestre Prerequisits de matrícula
FB08-Introducció a la gestió del disseny 4  
FB10-Cultura del disseny 4  
EDM01-Filatura 4  
EDM02-Patronatge i confecció bàsics 4  
EDM03-Història del tèxtil i de la indumentària 4 Història de l’art, del disseny i de l’estètica
EDM04-Projectes I 6 Fonaments del disseny
EDM05-Dibuix de figura 4 Dibuix
  ECTS 4t semestre Prerequisits de matrícula
FB09-Imatge i sò 4  
FB11-Tècniques d’investigació social 2  
EDM06-Construcció tèxtil 6  
EDM07-Patronatge i confecció: transformacions 4  
EDM08-Darreres tendències de l’art 2 Història de l’art, del disseny i de l’estètica
EDM09-Projectes II 8 Fonaments del disseny
EDM10-Il·lustració de moda I 4 Dibuix
3
curs
  ECTS 5è semestre Prerequisits de matrícula
EDM11-Patronatge digital I 4  
EDM12-Projectes III 8 Fonaments del disseny
EDM13-Estilisme I 6  
EDM14-Il·lustració de moda II 4 Dibuix
Optativa 8  
  ECTS 6è semestre Prerequisits de matrícula
EDM15-Projectes IV 8 Fonaments del disseny
EDM16-Patronatge digital II 4  
EDM17-Estilisme II 6  
EDM18-Estampació tèxtil 4 Fonaments científics i ecològics del disseny
Optativa 8  
4
curs
  ECTS 7è semestre Prerequisits de matrícula
EDM19-Projectes V 8 Fonaments del disseny
EDM20-Multimèdia 4 Gràfica digital / Imatge i so
EDM21-Processos industrials 2  
EDM22-Gestió del disseny de moda 4 Introducció a la gestió del disseny
EDM23-Presentació i comunicació de projectes 4  
EDM24-Preprojecte fi d'estudis 2  
  ECTS 8è semestre Prerequisits de matrícula
Optativa / Itinerari 10  
EDM25-Pràctiques externes 12 120 crèdits superats
EDM26-Projecte fi d'estudis 14 160 crèdits superats