DISSENY DE PRODUCTE

Fitxa tècnica

Nivell de Grau

Títol Superior de Disseny

240 ECTS

4 cursos de 60 ECTS

Especialitats:

Horari de matí

13,16 € / 1 ECTS

 

Disseny de producte

El dissenyador de producte és un professional capaç de projectar, analitzar, investigar i determinar les propietats i qualitats físiques, així com els valors simbòlics i comunicatius que han de caracteritzar les seves produccions, definint la forma, la configuració, la qualitat, el funcionament, el valor i la significació estètica, social i mediambiental de les mateixes.

Els àmbits principals on desenvolupa la seva activitat són:

 • Disseny d'envasos i embalatges.
 • Disseny de calçat.
 • Disseny de joguines.
 • Disseny d'electrodomèstics.
 • Disseny de mobiliari per a l'habitatge.
 • Disseny de mobiliari d'oficina.
 • Disseny d'elements urbans.
 • Disseny d’il·luminació i lluminàries.
 • Disseny en l'àmbit de l'automoció.
 • Disseny d'eines i accessoris.
 • Disseny de producte ceràmic.
 • Disseny de sanitaris i aixetes.
 • Disseny per l'artesania.
 • Disseny per a condicions especials.
 • Disseny tèxtil.
 • Parament.
 • Disseny de sistemes.
 • Gestió del disseny.
 • Recerca i docència.
Pla d’estudis

Decret 43/2013, de 6 de setembre, pel qual s’estableix a les Illes Balears el pla d’estudis dels ensenyaments artístics superiors conduents al títol superior de disseny de les especialitats de disseny gràfic, disseny d’interiors, disseny de moda i disseny de producte i se’n regula l’avaluació. (BOIB número 125 de 10 de setembre de 2013)

1
curs
2
curs
  ECTS 3è semestre Prerequisits de matrícula
FB08-Introducció a la gestió del disseny 4  
FB09-Imatge i sò 4  
EDP01-Materials i tecnologia I 4 Fonaments científics i ecològics del disseny
FB10-Cultura del disseny 4  
EDP03-Projectes I 8 Fonaments del disseny
EDP10-Ergonomia 4 Tallers tridimensionals
EDP05-Dibuix industrial 4 Sistemes de representació
  ECTS 4t semestre Prerequisits de matrícula
EDP02-Introducció a la biònica 2  
FB11-Tècniques d’investigació social 2  
EDP06-Materials i tecnologia II 4 Fonaments científics i ecològics del disseny
EDP07-Dibuix d’expressió 4 Dibuix
EDP08-Història del disseny industrial 4 Història de l’art, del disseny i de l’estètica
EDP09-Projectes II 8 Fonaments del disseny
EDP04-Taller de modelització 4  
3
curs
  ECTS 5è semestre Prerequisits de matrícula
EDP11-Estructures, sistemes i recursos I 4 Fonaments científics i ecològics del disseny
EDP12-Envasos i embalatges I 4 Fonaments del disseny
EDP13-Projectes III 8 Fonaments del disseny
EDP14-Modelat digital 4 Gràfica digital
Optativa 8  
  ECTS 6è semestre Prerequisits de matrícula
EDP15-Estructures, sistemes i recursos II 4 Fonaments científics i ecològics del disseny
EDP16-Envasos i embalatges II 6 Fonaments del disseny
EDP17-Projectes IV 8 Fonaments del disseny
EDP18-Simulació i modelització 4  
Optativa 8  
4
curs
  ECTS 7è semestre Prerequisits de matrícula
EDP19-Ecodisseny 4 Fonaments científics i ecològics del disseny
EDP20-Projectes V 8 Fonaments del disseny
EDP21-Gestió del disseny de producte 4 Introducció a la gestió del disseny
EDP22-Presentació i comunicació de projectes 4  
EDP23-Sociologia del consum 2 Cultura del disseny
EDP24-Preprojecte fi d'estudis 2 160 crèdits superats
  ECTS 8è semestre Prerequisits de matrícula
Optativa / Itinerari 10  
EDM25-Pràctiques externes 12 120 crèdits superats
EDM26-Projecte fi d'estudis 14 160 crèdits superats