Accessibilitat

Aquest web s'està construint amb l'ànim de facilitar l'accés universal, independentment de les limitacions tècniques, físiques, sensorials o intel·lectuals de les persones que el consulten i del context d'ús en què ho fan (tipus de dispositiu, programari, velocitat de la connexió, condicions ambientals, etc.).

Amb aquest objectiu s’han utilitzat els estàndards que estableix el Consorci World Wide Web (W3C), concretament, les pautes d’accessibilitat al contingut web WCAG 1.0.

Sempre que sigui possible, el compromís de la EASDIB és ajustar la web a les pautes definides pel grup de treball permanent Web Accessibility Initiative (WAI) del consorci per a la World Wide Web (W3C), per al nivel de conformitat "Doble A" (AA), tal com les legislacions europea i espanyola exigeixen a les administracions públiques.

Última revisió d’accessibilitat: Novembre de 2016