MATRÍCULA (CICLES)

 

Matrícula (CICLES)

Podeu consultar les instruccions de matrícula en el següent enllaç:

CALENDARI

Alumnat de nou ingrés

Del 23 de juny al 2 de juliol: matrícula telemàtica per als aspirants que tenen accés directe.

Del 9 al 16 de juliol: matrícula telemàtica dels aspirants amb plaça adjudicada.

Alumnat que ja està cursant els estudis al centre

Del 28 de juny al 6 de setembre