Matrícula (CICLES)

PROCÉS DE MATRÍCULA NOUS ALUMNES

(Si és el cas es pot fer el pagament dels dos conceptes anteriors en una sola transferència)

En el moment de matricular-se, tots els alumnes han de presentar la següent documentació a la secretaria del centre.