Avís legal

Aquest portal, el titular del qual és l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears (EASDIB), amb NIF Q0728164F, domicili al carrer Institut Balear nún. 5 (07012 Palma, Illes Balears), i telèfon (+34) 972 29 00 00, està constituït pel lloc web associat al domini https://www.escoladisseny.com.

Propietat intel·lectual i industrial

El disseny del portal i els seus codis font, així com els logos, marques i altres signes distintius que apareixen en el mateix pertanyen a l'EASDIB i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

Responsabilitat dels continguts

L'EASDIB no es fa responsable de la legalitat d'altres llocs web de tercers des dels quals pugui accedir-se al portal. L'EASDIB tampoc respon per la legalitat d'altres llocs web de tercers, que poguessin estar vinculats o enllaçats des d'aquest portal.

LEASDIB es reserva el dret a realitzar canvis en el lloc web sense previ avís, a fi de mantenir actualitzada la seva informació, afegint, modificant, corregint o eliminant els continguts publicats o el disseny del portal.

L'EASDIB no serà responsable de l'ús que tercers facin de la informació publicada al portal, ni tampoc dels danys soferts o pèrdues econòmiques que, de forma directa o indirecta, produeixin o puguin produir perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provocats per l'ús d'aquesta informació.

Reproducció de continguts

Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts publicats al portal. No obstant això, els continguts que siguin considerats com a dades obertes, publicats segons el previst en el Reial decret 1495/2011, de 24 d'octubre, de desenvolupament de la Llei 37/2007, sobre reutilització de la informació del sector públic, per a l'àmbit del sector públic estatal (BOE núm. 269, 08-11-2007), podran ser objecte de reproducció en els termes continguts en el següent Avís.

Portal de transparència

D'acord amb l'establert per l'article 7 del Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics (BOE núm. 278, 18-11-2009), l'EASDIB es responsabilitza de la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis als quals pugui accedir-se a través de la web.

A través de la informació publicada al portal de transparència, l'EASDIB atén de forma periòdica i actualitzada el principi de publicitat activa establert per la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (BOE núm 295, 10-12-2013), amb els mecanismes adequats per facilitar l'accessibilitat, la interoperabilitat, la qualitat i la reutilització de la informació, així com la seva identificació i localització.

Política de privadesa

A través d'est assetjo web no es recapten dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu coneixement, ni se cedeixen a tercers.

Amb la finalitat d'oferir-li el millor servei i amb l'objecte de facilitar l'ús, s'analitzen el nombre de pàgines visitades, el nombre de visites, així com l'activitat dels visitants i la seva freqüència d'utilització. A aquests efectes, l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears (EASDIB) utilitza la informació estadística elaborada pel Proveïdor de Serveis d'Internet.

Aquesta web utilitza cookies, la finalitat dels quals és millorar el servei que l’EASDIB ofereix als usuaris. Els cookies d’aquesta web no són invasius ni nocius, i no contenen dades de caràcter personal; en tot cas, la EASDIB no utiliza els cookies per recollir información dels usuaris, ni registra les adreces IP d’accés. Únicament s'utilitzen els cookies pròpis, de sessió, amb finalitat tècnica (aquelles que permeten a l'usuari la navegació a través de la web i la utilització de les diferents opcions i serveis que en ella existeixen.

El portal del que és titular l'EASDIB conté enllaços a llocs web de tercers, que les seves polítiques de privadesa són alienes a la de l'EASDIB. En accedir a tals llocs web vostè pot decidir si accepta les seves polítiques de privadesa i de cookies. Amb caràcter general, si navega per internet vostè pot acceptar o rebutjar les cookies de tercers des de les opcions de configuració del seu navegador.

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, 14-12-1999), l’EASDIB comunica als usuaris de la web https://www.escoladisseny.com que les dades facilitades a través d’aquesta pàgina web mitjançant els corresponents formularis i els correus electrònics rebuts, i que tenen la consideració de dades de caràcter personal, seran incorporats als nostres fitxers, amb la finalitat de poder gestionar i contestar las sol·licitudes i/o tramitar las peticions dels usuaris. Les dades de caràcter personal seran tractades de forma confidencial i quedaran incorporats als respectius fitxers dels quals és responsable l’EASDIB, amb les finalitats que es detallen en el Registre General de Protecció de Dades, no sent utilitzats per a finalitats incompatibles amb aquestes. Les dades recaptades podran ser cedits en els casos previstos, per a cada fitxer, en aquest Registre.

Els afectats poden exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant l'EASDIB, mitjançant una carta o correu electrònic a la següent direcció:

c/ Institut Balear, 5 (07012 Palma, Illes Balears)

escoladisseny@esducacio.caib.eu

Llei aplicable

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present portal, serà la llei espanyola.