Altres cursos

També a l'Escola s'ofereixen cursos monogràfics de temes diversos relacionats amb els ensenyaments artístics i els oficis artesans.