Altres cursos

A més de l’ensenyament reglat, l’escola ofereix cursos d’una durada d’aproximadament 20 hores per tal de perfeccionar algunes tècniques específiques. Aquests cursos va dirigits a alumnes, professors i gent de fora del centre interessada.

Poden ser impartits per professors del centre o per professionals especialitzats i són aprovats per la Direcció General d’Universitat i Ensenyament Superior.

La inscripció i el pagament de la matrícula s’ha de fer a la secretaria del centre.