Fitxa tècnica

Títol oficial de Tècnic Superior

120 ECTS

2 cursos de 60 ECTS cadascun

Horari d'horabaixa

Matrícula gratuïta

 

Còmic

El Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Còmic exerceix la seva professió, en l’àmbit públic o el privat, en empreses del sector de la comunicació: editorials, agències de publicitat, estudis de disseny, premsa, televisió, etc. També exerceix la seva professió en empreses o institucions d’altres sectors. Com a professional independent realitza projectes propis en l’activitat artística lliure.

Ocupacions i llocs de treball rellevants
  • Especialista en narració gràfica integrat en equips de comunicació visual, disseny gràfic, publicitat i mitjans audiovisuals.
  • Orientació, organització i supervisió de la producció i l’edició de còmics.
  • Elaboració de guions per a narracions gràfiques.
  • Creació i realització d’obra original en publicacions periòdiques.
  • Realització de guions il·lustrats (storyboards).
  • Anàlisi de propostes i realització de la recerca documental i gràfica per a produccions de narrativa gràfica.
  • Realització i gestió d’activitats culturals, educatives i divulgatives relacionades amb el còmic.
Pla d'estudis

Reial Decret 1434/2012, de 11 d'octubre, pel qual s'estableix el títol de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Còmic pertanyent a la família professional artística de Comunicació Gràfica i Audiovisual i s'aproven els corresponents ensenyaments mínims.(BOE número 265 de 3 de novembre de 2012)

1
curs
2
curs