Fitxa tècnica

Títol oficial de Tècnic Superior

120 ECTS

2 cursos de 60 ECTS cadascun

Horari d'horabaixa

Matrícula gratuïta

 

Fotografía

El Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Fotografia exerceix la seva professió en l'àmbit públic o privat, en empreses del sector de la comunicació, agències de publicitat, estudis de disseny, de moda, premsa, editorials, TV. En empreses i institucions d'altres sectors que així ho requereixin. Museus i empreses de restauració d'obres d'art, arqueologia, laboratoris forenses, investigació policial, medicina legal, peritatge, etc.

Ocupacions i llocs de treball rellevants
 • Fotoperiodista. Cobertura gràfica de la informació per als diferents mitjans de comunicació.
 • Fotògraf de reportatge social. Documentació d'actes socials i retrats.
 • Fotògraf publicitari. Treballs per a agències de publicitat, estudis de disseny gràfic i bancs d'imatges.
 • Fotògraf de moda. Encàrrecs de dissenyadors, fabricants, distribuïdors i revistes de moda.
 • Fotògraf d'arquitectura i interiorisme. Treballs editorials, documentació i seguiment d'obra.
 • Fotògraf artístic. Realització d'obra pròpia per al circuit comercial de l'art.
 • Fotògraf de jaciments arqueològics.
 • Postproducció fotogràfica digital.
 • Tècnic superior de laboratori fotogràfic forense.
 • Tècnic superior de laboratori fotogràfic de conservació i restauració d'obres d'art.
 • Tècnic superior en arxiu fotogràfic i banc d'imatges.
Pla d'estudis

Reial Decret 1432/2012, de 11 d'octubre, pel qual s'estableix el títol de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Fotografia pertanyent a la família professional artística de Comunicació Gràfica i Audiovisual i es s'aproven els corresponents ensenyaments mínims. (BOE número 265 de 3 de novembre de 2012)

1
curs
2
curs