Fitxa tècnica

Títol oficial de Tècnic Superior

120 ECTS

2 cursos de 60 ECTS cadascun

Horari d'horabaixa

Matrícula gratuïta

 

Il·lustració
El Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Il·lustració exerceix la seva professió en el sector públic o privat, en empreses relacionades amb la comunicació i la il·lustració: agències de publicitat, editorials i estudis de disseny, premsa, televisió o en altres institucions o empreses que així ho requereixin.
Ocupacions i llocs de treball rellevants
  • Especialista il·lustrador integrat en equips de comunicació visual, disseny gràfic, publicitat i mitjans audiovisuals.
  • Realització d'il·lustracions i organització i supervisió de la producció.
  • Creació i / o realització d'il·lustracions originals per diferents àmbits: ciència, tècnica, arquitectura, interiorisme, moda, publicitat, disseny gràfic, productes, editorial, premsa.
  • Creació i / o realització de projectes de llibres interactius i desplegables (pop-ups) en tres dimensions.
  • Anàlisi de propostes i realització de la recerca documental i gràfica per a projectes d'il·lustració en els seus diferents àmbits.
  • Realització i gestió d'activitats culturals, educatives i divulgatives relacionades amb la Il·lustració.
Pla d'estudis

Reial Decret 1433/2012, de 11 d'octubre, pel qual s'estableix el títol de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Il·lustració pertanyent a la família professional artística de Comunicació Gràfica i Audiovisual i s'aproven els corresponents ensenyaments mínims. (BOE número 265 de 3 de novembre de 2012)

1
curs
2
curs