Fitxa tècnica

Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny

240 ECTS

4 cursos de 60 ECTS

dels quals 4 crèdits ECTS es corresponen a l'itinerari extracurricular

Especialitats:

Horari de matí

Horaris 

(WebUntis: Esc. d'Art i Superior de Disseny)

 

Disseny de moda

El dissenyador de moda és un professional capaç de configurar material i formalment els productes de disseny tèxtil i de la indumentària en diferents àmbits, atenent les necessitats i les tendències del mercat, de creativitat, d'innovació i la seva viabilitat tècnic-productiva, econòmica, medi-ambiental i sociocultural.

Els àmbits principals on desenvolupa la seva activitat són:

 • Disseny de moda i indumentària.
 • Coolhunter - Investigació de tendències.
 • Estilisme.
 • Direcció artística.
 • Vestuari teatral i cinematogràfic.
 • Disseny de complements.
 • Disseny tèxtil.
 • Disseny i gestió d'imatge corporativa.
 • Gestió empresarial d'activitats creatives.
 • Dissenys personalitzats o corporatius.
 • Disseny de moda i indumentària per a activitats específiques.
 • Figurins.
 • Sastreria i confecció a mida.
 • Disseny, recerca i desenvolupament de nous conceptes, materials, aplicacions i productes.
 • Recerca i docència.
Pla d’estudis

Decret 43/2013, de 6 de setembre, pel qual s’estableix a les Illes Balears el pla d’estudis dels ensenyaments artístics superiors conduents al títol superior de disseny de les especialitats de disseny gràfic, disseny d’interiors, disseny de moda i disseny de producte i se’n regula l’avaluació (BOIB núm. 125, de 10 de setembre de 2013).

Competència lingüística

Itinerari acadèmic extracurricular

Optatives

1
curs
2
curs
3
curs

ECTS 5è semestre Prerequisits de matrícula
EDM11-Patronatge digital I
4

EDM12-Projectes III
8
 Fonaments del disseny
EDM13-Estilisme I
6

EDM14-Il·lustració de moda II
4
Dibuix
Optativa
8


ECTS 6è semestre
Prerequisits de matrícula
EDM15-Projectes IV
8
Fonaments del disseny
EDM16-Patronatge digital II
4

EDM17-Estilisme II
6

EDM18-Estampació tèxtil
4
 Fonaments científics i ecològics del disseny
Optativa
8

4
curs

ECTS 7è semestre
Prerequisits de matrícula
EDM19-Projectes V8
Fonaments del disseny
EDM20-Multimèdia
4
Gràfica digital / Imatge i so
EDM21-Processos industrials
2

EDM22-Gestió del disseny de moda
4
 Introducció a la gestió del disseny
EDM23-Presentació i comunicació de projectes
4

EDM24-Preprojecte fi d'estudis
2


ECTS 8è semestre
Prerequisits de matrícula
Optativa 6

Itinerari
4
Activitat obligatòria a qualsevol moment dels estudis
EDM25-Pràctiques externes
12
120 crèdits superats

EDM26-Projecte fi d'estudis

- Guia docent

- Directrius

14
160 crèdits superats