Fitxa tècnica

Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny

240 ECTS

4 cursos de 60 ECTS

Especialitats:

Horari de matí

Horaris 

(WebUntis: Esc. d'Art i Superior de Disseny)

 

Disseny Producte

El dissenyador de producte és un professional capaç de projectar, analitzar, investigar i determinar les propietats i qualitats físiques, així com els valors simbòlics i comunicatius que han de caracteritzar les seves produccions, definint la forma, la configuració, la qualitat, el funcionament, el valor i la significació estètica, social i mediambiental de les mateixes.

Els àmbits principals on desenvolupa la seva activitat són:

 • Disseny d'envasos i embalatges.
 • Disseny de calçat.
 • Disseny de joguines.
 • Disseny d'electrodomèstics.
 • Disseny de mobiliari per a l'habitatge.
 • Disseny de mobiliari d'oficina.
 • Disseny d'elements urbans.
 • Disseny d’il·luminació i lluminàries.
 • Disseny en l'àmbit de l'automoció.
 • Disseny d'eines i accessoris.
 • Disseny de producte ceràmic.
 • Disseny de sanitaris i aixetes.
 • Disseny per l'artesania.
 • Disseny per a condicions especials.
 • Disseny tèxtil.
 • Parament.
 • Disseny de sistemes.
 • Gestió del disseny.
 • Recerca i docència.
Pla d’estudis

Decret 43/2013, de 6 de setembre, pel qual s’estableix a les Illes Balears el pla d’estudis dels ensenyaments artístics superiors conduents al títol superior de disseny de les especialitats de disseny gràfic, disseny d’interiors, disseny de moda i disseny de producte i se’n regula l’avaluació (BOIB núm. 125, de 10 de setembre de 2013).

Competència lingüística

Itinerari acadèmic extracurricular

Optatives

1
curs
2
curs

ECTS 3è semestre
Prerequisits de matrícula
FB08-Introducció a la gestió del disseny
4

FB09-Imatge i sò
4

EDP01-Materials i tecnologia I
4
Fonaments científics i ecològics del disseny
EDP02-Introducció a la biònica
2
EDP03-Projectes I
8
Fonaments del disseny
EDP10-Ergonomia
4
EDP05-Dibuix industrial
4
Sistemes de representació

ECTS 4t semestre
Prerequisits de matrícula
 FB10-Cultura del disseny
4

FB11-Tècniques d’investigació social
2

EDP06-Materials i tecnologia II
4
Fonaments científics i ecològics del disseny
EDP07-Dibuix d’expressió
4
Dibuix
EDP08-Història del disseny industrial
4
Història de l’art, del disseny i de l’estètica
EDP09-Projectes II
8
Fonaments del disseny
EDP04-Taller de modelització
4
Tallers tridimensionals
3
curs

ECTS 5è semestre
Prerequisits de matrícula
EDP11-Estructures, sistemes i recursos I
4
Fonaments científics i ecològics del disseny
EDP12-Envasos i embalatges I
4
Fonaments del disseny
EDP13-Projectes III
8
Fonaments del disseny
EDP14-Modelat digital
6Gràfica digital
Optativa
8


ECTS 6è semestre
Prerequisits de matrícula
EDP15-Estructures, sistemes i recursos II
4
Fonaments científics i ecològics del disseny
EDP16-Envasos i embalatges II
6
Fonaments del disseny
EDP17-Projectes IV
8
Fonaments del disseny
EDP18-Simulació i modelització
4

Optativa
8

4
curs

ECTS 7è semestre
Prerequisits de matrícula
EDP19-Ecodisseny
4
Fonaments científics i ecològics del disseny
EDP20-Projectes V
8
Fonaments del disseny
EDP21-Gestió del disseny de producte
4
Introducció a la gestió del disseny
EDP22-Presentació i comunicació de projectes
4

EDP23-Sociologia del consum
2
Cultura del disseny
EDP24-Preprojecte fi d'estudis
2
160 crèdits superats

ECTS 8è semestre
Prerequisits de matrícula
Optativa
6

Itinerari
4
Activitat obligatòria a qualsevol moment dels estudis
EDP25-Pràctiques externes
12
120 crèdits superats

EDP26-Projecte fi d'estudis

- Guia docent

- Directrius

14
160 crèdits superats