MÀSTER EN DISSENY RESPONSABLE EN ENTORNS TURÍSTICS

Títol oficial de Màster

60 ECTS

Un curs acadèmic

Màxim 25 places

Preu: 28,13 €/ 1 ECTS

 

Màster en Disseny responsable en entorns turístics

Al llarg de més de 50 anys, el turisme ha crescut exponencialment i s'ha convertit en un important motor de l'economia i de la societat en tot el món. Però, des del boom del turisme als anys 60, aquest creixement exponencial no ha estat racional ni sostenible, ni respectuós amb el medi ambient ni amb les comunitats locals.

Es fa necessari un canvi de l’actual model de turisme, que sigui ambientalment amigable, socialment ètic i universalment accessible. Aquests diferents conceptes són el fil conductor del Màster en Disseny responsable en entorns turístics que pretén satisfer les necessitats actuals de formació de diferents col·lectius de professionals (dissenyadors, arquitectes, arquitectes tècnics,...) perquè puguin donar resposta a diferents demandes ambientals i socials en el desenvolupament de la seva activitat professional.

Aquest màster és bianual i obrirà la preinscripció per al curs 2021-2022.

Si vols robre al teu correu electrònic les darreres novetats del màster emplena aquest formulari.

Pla d’estudis

El Màster està estructurat en 5 mòduls i té una presencialitat del 20%. Això significa un total de 1500 hores de treball per a l'alumne, 300 hores presencials i 1200 hores no presencials. Totes les matèries tenen un caràcter teòric-pràctic.

1
Tipologies d’Espais Turístics i els factors casuístics
2
Criteris d’intervenció en Espais Turístics
3
L’espai interior
4
L’espai exterior
5
Treball final de màster
Matèries
ECTS
Treball final de màster
10
Total
10