Estructura organitzativa
Equip de direcció

Director:

Caps d'estudis:

Cap d'estudis adjunta:

Secretària:
Caps de departaments i coordinadors

Departament didàctic Ciència i tecnologia:

 • Jaume Estades Amengual

Departament didàctic Humanitats i ciències jurídiques:

 • Jaume Rado Roca

Departament didàctic Dibuix i representació gràfica:

 • Marisa Fuster Ribera

Departament didàctic Mitjans audiovisuals i fotografia:

 • Gonçal Prohens Salom

Departament didàctic Mitjans informàtics:

 • Celia Torres Blasco

Departament didàctic Projectes i teoria del disseny:

 • Maria del Mar Rigo Binimelis

Departament didàctic Tallers:

 • Francisco Rodrigo Sandoval


Coordinació de família professional de Joieria artística:

 • Damià Mulet Vanrell

Coordinació de família professional de Comunicació gràfica i audiovisual:

 • Santiago Pérez Jaume

Coordinació  d’especialitat de Disseny gràfic:

 • Cassandra Isern Alonso

Coordinació  d’especialitat de Disseny de producte:

 • Toni Bauzà Matas

Coordinació d’especialitat de Disseny d’interiors:

 • Margalida Canet

Coordinació d’especialitat de Disseny moda:

 • Mar Vilalta Juvanteny


Coordinadora Erasmus+:

 Coordinador de Sistema de garantia de la qualitat:

Coordinador TIC:

Departament d'Orientació:

Equip docent

Departament didàctic Ciència i tecnologia

 • Inma Candela Terrasa
 • Carme Galmés Fons
 • Jaume Estades Amengual 
 • Paula Kobeaga Pi
 • Juan Llull Gilet
 • Pere Nicolau Llobera
 • Miquel Oliver Monserrat
 • Toni Riera Sabater
 • Rosa María Sánchez Martínez
 • Mar Vilalta Juvateny

Departament didàctic Humanitats i ciències jurídiques

 • Josep Bernat Capó
 • Alba López Galmés
 • Jaume Enric Rado Roca
 • Maria del Pilar Rovira Serrano
 • Maria del Camí Frau Verd
 • Antoni Sureda Mut

Departament didàctic Dibuix i representació gràfica

 • Beatriz Cascante Hierro
 • Maria Cuadrado García
 • María Luisa Fuster Ribera
 • Federico García Balestena
 • Joan Lluis Miró Gayà
 • Víctor Palmero Sabater
 • Dulce Reynés Sancho
 • Elena Segura García
 • Coloma Tirón Barceló

Departament didàctic Mitjans audiovisuals i fotografia

 • Mar Agüera Llinàs
 • Jose Luis Martín García
 • Santiago Pérez Jaume
 • Gonçal Prohens Salom
 • Sílvia Prió Viu
 • Celia Torres Blasco

Departament didàctic Mitjans informàtics

 • Fátima Arjona Verdejo
 • Ramon Caimari Ramis
 • Blanca Castaldo Suau
 • Juana Maria Esteva Moranta
 • Miquel Muntaner Estarellas
 • Miquel Piulats Mateu
 • Maria del Mar Rigo Binimels
 • Celia Torres Blasco

Departament didàctic Projectes i teoria del disseny

 • Cristina Barriga LLorente
 • Margalida Canet Oliver
 • Cassandra Isern
 • Maria Cuadrado García
 • Florentino Flórez Fernández
 • Carme Galmés Fons
 • Federico García Balestena
 • Paula Kobeaga Pi
 • Juan Llull Gilet
 • Joan Lluís Miró Gayà
 • Leticia Muñoz Maria
 • Pere Josep Nicolau Llobera
 • Maria Bel Riera Pinya
 • Toni Riera Sabater
 • Maria del Mar Rigo Binimelis
 • Pilar Salas Barceló
 • David Sánchez Montoya
 • Eva Satorra Santana
 • Jordi Sempere Vicedo
 • Mercedes Vera Segura
 • Maria Victòria Gil Bonín
 • Mar Vilalta Juvanteny

Departament didàctic Tallers tridimensionals

 • Toni Bauzà Matas
 • Nadal March Mascaró
 • Damià Mulet Vanrell
 • Francisco Rodrigo Sandoval
 • Coloma Tirón Barceló

Departament didàctic Pràctiques i ocupació

 • Nadal March Mascaró
 • Miquel Oliver Monserrat
 • Maria del Pilar Rovira Serrano
Personal d'Administració i serveis

Administració

 • Pilar Cuartero / Cap de secretaria
 • Rosario Sánchez Expósito

Consergeria

 • Pedro Beltrán Garau
 • Avelino García Fernández
 • Vanesa Quesada Álvarez
 • Julia Sánchez Martínez

Manteniment del centre

 • Margarita Rosselló Mas

Neteja

 • Trinidad Martínez Benedicto
 • María Quetglas Florit
 • Antonia Vega Fernández
Consell escolar

Miquel Oliver Monserrat / Direcció

Inmaculada Candela Terrasa / Equip de direcció

Miquel Piulats Mateu / Equip de direcció

Jordi M. Sempere i Vicedo / Equip de direcció

Toni Bauzà Matas / Professorat

Nadal March / Professorat

Margalida Canet Oliver / Professorat

María del Pilar Rovira Serrano / Professorat 


Ana Muñoz Palma / Alumnat 

Xavier Ramis Caldentey / Alumnat 

Sandra Beatriz Wagner Duek / Alumnat

Pilar Cuartero / PAS

Antònia Frontera / Representant Ajuntament