Estructura organitzativa
Equip de direcció

Director:

Caps d'estudis:

Cap d'estudis adjunta:

Secretària:
Caps de departaments i coordinadors

Departament didàctic Ciència i tecnologia:

 • Jaume Estades Amengual

Departament didàctic Humanitats i ciències jurídiques:

 • Jaume Rado Roca

Departament didàctic Dibuix i representació gràfica:

 • Dulce Reynés Sancho

Departament didàctic Mitjans audiovisuals i fotografia:

 • Santiago Pérez Jaume

Departament didàctic Mitjans informàtics:

 • Celia Torres Blasco

Departament didàctic Projectes i teoria del disseny:

 • Toni Riera Sabater

Departament didàctic Tallers:

 • Francisco Rodrigo Sandoval

Departament d'Història de l'Art:

 • Alba López GalmésCoordinació de família professional de Joieria artística:

 • Damià Mulet Vanrell

Coordinació de família professional de Comunicació gràfica i audiovisual:

 • Maria Cuadrado Garcia 

Coordinació d’especialitat de Disseny gràfic:

 • Clara Catalan Bernabé

Coordinació d’especialitat de Disseny de producte:

 • Toni Bauzà Matas

Coordinació d’especialitat de Disseny d’interiors:

 • Margalida Canet

Coordinació d’especialitat de Disseny moda:

 • Mar Vilalta Juvanteny


Coordinadora Erasmus+:

 Coordinador de Sistema de garantia de la qualitat:

Coordinador TIC:
Equip docent

Departament didàctic Ciència i tecnologia

 • Inma Candela Terrasa
 • Carme Galmés Fons
 • Jaume Estades Amengual 
 • Pere Nicolau Llobera
 • Miquel Oliver Monserrat
 • Toni Riera Sabater
 • Rosa María Sánchez Martínez
 • Mar Vilalta Juvateny
 • Maria Duràn Gelabert
 • Pere Viçens Miro

Departament didàctic Humanitats i ciències jurídiques

 • Josep Bernat Capó
 • Alba López Galmés
 • Jaume Enric Rado Roca
 • Maria del Pilar Rovira Serrano
 • Magdalena Montada Segura
 • Ana Pérez Navarro 

Departament didàctic Dibuix i representació gràfica

 • Beatriz Cascante Hierro
 • Maria Cuadrado García
 • Cristina De-Cos Estrada Salom
 • Oswaldo Fernàndez Pardo
 • Amparo Ferrer Coll
 • Florentino Flòrez Fernández
 • María Luisa Fuster Ribera
 • Joan Lluis Miró Gayà
 •  Yolanda Montoya Pocoví 
 • Dulce Reynés Sancho
 • Coloma Tirón Barceló

Departament d'Història de l'Art

 • Josep Bernard Capó
 • Alba López Gálmés

Departament didàctic Mitjans audiovisuals i fotografia

 • Mar Agüera Llinàs
 • Bruno Daureo Huertas
 • Jose Luis Martín García
 • Santiago Pérez Jaume
 • Gonçal Prohens Salom
 • Sandra Solduga Costa
 • Celia Torres Blasco

Departament didàctic Mitjans informàtics

 • Fátima Arjona Verdejo
 • Arkaitz Arco Romero
 • Catalin Bauzà Riera
 • Blanca Castaldo Suau
 • Miquel Galmés  fullana
 • Miquel Muntaner Estarellas
 • Miquel Piulats Mateu
 • Jaume Segura Moragues
 • Celia Torres Blasco

Departament didàctic Projectes i teoria del dissen

 • Maria del Mar Caimari Fernández
 • Margalida Canet Oliver
 • Clara Catalan Bernabé
 • Maria Cuadrado García
 • Cristina De-Cos Estrada Salom
 • Maria Duran Gelabert
 • Oswaldo Fernández Pardo
 • Florentino Flórez Fernández
 • Carme Galmés Fons
 • Miquel Galmés Fullana
 • Marta González Gómez
 • Pere Josep Nicolau Llobera
 • Maria Bel Riera Pinya
 • Toni Riera Sabater
 • Pilar Salas Barceló
 • David Sánchez Montoya
 • Eva Satorra Santana
 • Elena Segura Garcia
 • Maria Victòria Gil Bonín
 • Pere Vicenç Miró
 • Mar Vilalta Juvanteny

Departament didàctic Tallers tridimensionals

 • Toni Bauzà Matas
 • Nadal March Mascaró
 • Damià Mulet Vanrell
 • Leticia Muñoz Maria
 • Francisco Rodrigo Sandoval
 • Coloma Tirón Barceló

Departament didàctic Pràctiques i ocupació

 • Nadal March Mascaró
 • Miquel Oliver Monserrat
 • Maria del Pilar Rovira Serrano
Personal d'Administració i serveis

Administració

 • Rosario Sánchez Expósito / Cap de secretaria

Consergeria

 • Pedro Beltrán Garau
 • Avelino García Fernández
 • Julia Sánchez Martínez

Manteniment del centre

 • Margarita Rosselló Mas

Neteja

 • Trinidad Martínez Benedicto
 • María Quetglas Florit
 • Antonia Vega Fernández
Consell escolar

Miquel Oliver Monserrat / Direcció

Inmaculada Candela Terrasa / Equip de direcció

Miquel Piulats Mateu / Equip de direcció

Toni Bauzà Matas / Professorat

Nadal March / Professorat

Margalida Canet Oliver / Professorat

María del Pilar Rovira Serrano / Professorat 


Aina Martorell / Alumnat 

Alicia Megías / Alumnat 

Coloma Pons  / Alumnat

 • Rosario Sánchez Expósito / PAS

Ana Martínez Bonet / Representant Ajuntament