Identitat corporativa

Avui dia, en el món de les icones i les marques, és inqüestionable que una institució, com l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears, demana d’un llenguatge específic per comunicar el seu esperit.

En la marca s’ha buscat potenciar el nom de l’escola i de les illes que conformen el seu territori, convertint-la en el símbol de la identitat.

El color turquesa de la forma, com homenatge a la mediterrània, la fa molt actual i li dóna força visual, i esdevé alhora el codi gràfic per a la comunicació.

D’aquesta manera, la marca respon a les necessitats de l’escola amb una identitat gràfica clara, diferenciadora i transmissora de la personalitat de la institució en el context actual; una marca que dóna resposta a les necessitats del present i del futur i que contribueix a millorar la visibilitat de l’Escola.

La imatge és duradora, intemporal i pràctica; funciona tant a mida petita com a mida gran, en blanc i negre o en color; i es pot aplicar be a una gamma àmplia de mitjans i de suports.