Projectes de col·laboració

L'Escola d'Art i Superior de Disseny de les Illes Balears porta realitzant projectes de col·laboració amb entitats públiques i privades des de l'any 2001. És l'any 2012 quan l'escola comença a signar acords de col·laboració per formalitzar el seu desenvolupament. L'objectiu dels acords és facilitar les relacions entre l'entorn docent i el món professional i laboral mitjançant la realització de projectes específics. El desenvolupament d'aquests projectes serveix, per una banda als estudiants per assolir objectius d'aprenentatge i crear xarxes de relacions, i a les entitats per donar solucions a algunes qüestions, així com compartir el seu coneixement i comptar amb la participació de gent jove.  Els acords estableixen un marc de relacions entre l'escola i l'entitat i van sempre acompanyats d'un protocol que desenvolupa la relació i fonamenten un vincle entre les persones responsables de dur a terme l'objectiu de l'acord.