Notícies
 
28/06/2021 - Correcció llista definitiva de persones admeses al procés d'inscripció a cicles

Correcció de la llista definitiva de persones admeses per accés directe i per a prova específica d'accés a cicles, en aplicació de l'article 109 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.