Notícies
 
06/05/2022 - Recordatori termini convocatòria de beques

Us recordam que en data 12 de març de 2022 es va publicar al BOE la convocatòria de les beques de caràcter general per al curs acadèmic 2022-2023, per a estudiants que cursin estudis postobligatoris, i que el termini per sol·licitar-les finalitza el 12 de maig de 2022.

Recordeu que heu de sol·licitar la beca dins aquest termini, encara que no sapigueu quins estudis fareu el pròxim curs, ja que posteriorment no la podreu sol·licitar.

Podeu trobar la informació corresponent en el portal «Becas de Educación», on també la podeu sol·licitar:
https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas.html

Així mateix també trobareu les instruccions per sol·licitar la beca a la nostra pàgina web del Servei de Comunitat Educativa:
http://www.caib.es/sites/serveidecomunitateducativa/ca/instruccions_solalicitud_beca_estudis_postobligatoris_no_universitaris/

Per a qualsevol dubte es podeu posar en contacte amb la Secció de Beques al correu electrònic beques@dgpice.caib.es o al telèfon 971 17 77 58.