Notícies
 
17/06/2022 - Presentació pública del Màster en disseny responsable en entorns turístics

El conseller d'Educació i Formació Professional, Martí March, acompanyat del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, Antoni Baos,  del director de l'EASDIB, Miquel Oliver i de la cap d'estudis adjunta Dulce Reynès Sancho, van presentar dijous 16 de juny el Màster en Disseny Responsable en Entorns Turístics.

Es tracta d'un màster en ensenyaments artístics pioner, que es va impartir a les Illes Balears el curs 2017-2018, que es va suspendre amb motiu de la COVID-19 i que ara es recupera per al proper curs  2022-2023. La coordinació del màster recau en Fàtima Arjona, professora de l'Escola. S'ha de destacar que es va haver de presentar una nova memòria per a sol·licitar-ne la verificació, que va ser aprovada l'abril del 2022.

El màster està centrat en el disseny d'espais i ambients, béns i serveis d'informació i comunicació gràfica per a millorar el benestar humà, a través del disseny social, del disseny sostenible i del disseny per a tots.

La docència és semipresencial, consta de 60 crèdits ECTS i se n'ofereixen 25 places. Té una presencialitat del 20 %. El pla d'estudis està dissenyat amb cinc mòduls: el primer i el segon tenen un caràcter analític i els tres restants, un caràcter executiu. Els mòduls són:

• Tipologies d'espais turístics i els factors casuístics

• Criteris d'intervenció en espais turístics

• L'espai interior

• L'espai exterior

• Treball fi de màster

Aquí podreu consultar la nota de premsa en la web de la Conselleria d'Educació i Formació Professional

adjunt