Notícies
 
21/11/2022 - Crida a la participació per al «Laboratori didàctic experimental de disseny generatiu.»

El grup de recerca NET+AD de l'EASDIB obre una oportunitat de col·laboració a l'alumnat de la nostra escola per a participar en l'activitat anomenada «Laboratori diidàctic experimental de disseny generatiu.»
A partir de diferents activitats de disseny generatiu amb variants conceptuals, tècniques i metodològiques; s'extreuran conclusions per la pedagogia del disseny i la pràctica professional. 

Qui pot participar?
Tots els estudiants d'Estudis Superiors de l'escola de qualsevol especialitat, a través d'aquest FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

Accions de col.laboració:
• Participació en les sessions del laboratori didàctic com a en el personal col·laborador. 
• Participació en tasques de gestió i publicació de disseny de comunicacions externes. 
• Participació en resposta de formularis i qüestionaris dissenyats per avaluar la incidència dels continguts de laboratori. 

Crèdits de col.laboració ECTS
-Durada activitat: 37,5 h
-Crèdits de col·laboració: 1,5 ECTS

Termini d'inscripció: a partir de 30 novembre fins a 17 de febrer, 

Número màxim de paricipants: 20 

Criteri de selecció: ordre de recepció de sol·licituds.

Calendari previst per les activitats: 
Dimarts d'horabaixa, des del 21 de febrer fins el 18 d'abril.
Horari: 16:00 h-19:00 (3 hores).


adjunt