Notícies
 
24/04/2023 - Inscripció prova general sense requisits acadèmics

El termini per a la inscripció de la prova general per l'accés a estudis superiors sense requisits acadèmics està obert.

Termini d'inscripció: del 17 al 28 d'abril de 2023.

Trobareu tota la informació al següent apartat del web:

https://escoladisseny.com/ca/admissio/grau-en-ensenyaments-artistics-superiors-de-disseny/com-accedir-hi-geasd/#proces