Notícies
 
30/10/2023 - Presentada la VII Edició de la marató de Reciclatge de Roba

Aquest dilluns 30 d'octubre a les 11.00 h, s'ha presentat la VIII Marató de Reciclatge Creatiu de Roba

de Mallorca.

La Marató de Reciclatge Creatiu de Roba és una activitat promoguda per la Fundació Deixalles, l'Escola

d'Art i Superior de Disseny de les Illes Balears i el Consell de Mallorca amb l'objectiu d'augmentar la

sensibilització ciutadana i dels nous dissenyadors en particular sobre la problemàtica dels residus

tèxtils. Els objectius són:

- Prevenir els residus i promoure la reutilització d'aquests

- Augmentar la conscienciació sobre la recollida selectiva de roba

- Promoure l'ecodisseny en el sector de la moda i el tèxtil

- Generar un espai creatiu i de foment de l'ecodisseny en el sector de la moda i el tèxtil

- Contribuir a disminuir les emissions de CO2 de l'illa. - Fomentar la creativitat

- Conscienciar sobre la diversitat de canons de bellesa (diferents talles, cossos...)

L'activitat consistirà en una marató de 9 hores de durada, en la que els participants hauran de

dissenyar, amb imaginació i creativitat, peces de roba únicament a partir de roba procedent de la

recollida selectiva. Aquest material serà aportat per la Fundació Deixalles. Tindrà lloc el dia 10 de

novembre al Centre Flassaders. Les bases i l'enllaç al formulari d'inscripció també es podran trobar a la

pàgina web de la Escola d'Art i Superior de Disseny de les Illes Balears:

https://escoladisseny.com/


A l'acte hi han participat la Directora General de Fundació Deixalles, Francesca Martí Llodrà, el Director

de l'Escola d'Art i Superior de Disseny de les Illes Balears, Miquel Oliver Monserrat i la Directora Insular

de Residus del Consell de Mallorca, Margalida Isabel Roig Catany