Notícies
 
12/01/2024 - Inaugurada a l'Escola la mostra fotogràfica "Roma, la ciutat i la gent" de Xavier Ramis

La mostra fotogràfica de Xavier Ramis consisteix en un recull de fotografies realitzades durant l'estada Erasmus de Xavier Ramis, alumne del Cicle de fotografia, a Roma, seguint les petjades del fotògraf William Klein. Aquest artista va realitzar una sèrie de fotografies de Roma entre els Aquesta mostra fotogràfica és un conjunt de 16 fotografies de la ciutat de Roma, del total de diversos centenars, fetes per l'autor durant la seva residència a la “ciutat eterna”, entre els mesos d'octubre de 2022 a febrer de 2023. El present treball es va concebre, des del primer moment, com un tribut a William Klein (Nova York, 1926 - París 2022), que just va traspassar quan Ramis ultimava els preparatius per partir cap a la seva estada a Roma. Klein havia viscut a aquesta ciutat, treballant amb Federico Fellini, entre els anys 1956 i 1959, coincidint amb el naixement de Ramis, sent d'aquesta manera que un episodi vital d'un d'ells ha coincidit amb l'estada a Roma, la “ciutat eterna”, de l'altre i a la inversa. El títol de la mostra és homònim al del llibre que Klein va editar en 1959, amb les fotografies fetes a la ciutat els tres anys precedents, i són precisament les fotografies del llibre la font d'inspiració d'aquest treball: cada una de les instantànies de la mostra que aquí presentam ve acompanyada d'una altra de les del llibre. Per fer aquest treball, Ramis hi ha hagut de resseguir les passes de Klein pels indrets de la ciutat, revisitant els mateixos llocs, situacions i ambients i revivint les mateixes o semblants experiències. D'aquesta manera l'autor vos ofereix dues mirades fotogràfiques de Roma, de la ciutat i la seva gent, en un salt temporal de seixanta-sis anys.

La mostra fotogràfica de Xavier Ramis consisteix en un recull de fotografies realitzades durant l'estada Erasmus de Xavier Ramis, alumne del Cicle de fotografia, a Roma, seguint les petjades del fotògraf William Klein.  Aquest artista va realitzar una sèrie de fotografies de Roma entre els 


Aquesta mostra fotogràfica és un conjunt de 16 fotografies de la ciutat de Roma, del total de diversos centenars, fetes per l'autor durant la seva residència a la “ciutat eterna”, entre els mesos d'octubre de 2022 a febrer de 2023. El present treball es va concebre, des del primer moment, com un tribut a William Klein (Nova York, 1926 - París 2022), que just va traspassar quan Ramis ultimava els preparatius per partir cap a la seva estada a Roma. Klein havia viscut a aquesta ciutat, treballant amb Federico Fellini, entre els anys 1956 i 1959, coincidint amb el naixement de Ramis, sent d'aquesta manera que un episodi vital d'un d'ells ha coincidit amb l'estada a Roma, la “ciutat eterna”, de l'altre i a la inversa. 

El títol de la mostra és homònim al del llibre que Klein va editar en 1959, amb les fotografies fetes a la ciutat els tres anys precedents, i són precisament les fotografies del llibre la font d'inspiració d'aquest treball: cada una de les instantànies de la mostra que aquí presentam ve acompanyada d'una altra de les del llibre. Per fer aquest treball, Ramis hi ha hagut de resseguir les passes de Klein pels indrets de la ciutat, revisitant els mateixos llocs, situacions i ambients i revivint les mateixes o semblants experiències. D'aquesta manera l'autor vos ofereix dues mirades fotogràfiques de Roma, de la ciutat i la seva gent, en un salt temporal de seixanta-sis anys.