Innovació

L’ensenyament superior està lligat a la innovació, per tant, l’ensenyament artístic superior no pot obviar la investigació com a part de la tasca del professorat. L’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears està plenament integrada a l’Espai Europeu d’Educació Superior i a l’Espai Europeu de Recerca.

Des de l'any acadèmic 2015-2016, professorat de l'Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears participa com a investigador-col·laborador en grups de recerca de la UIB-IRIE.

Des de l'any acadèmic 2016-2017, l'Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears participa en una acció del programa Operatiu FEDER 2014-2020 de les Illes Balears, per finançar infraestructures de telecomunicacions als centres d’Educació Superior Artística, per tal de potenciar els grups d'investigació i la inclusió d'aquests centres a l'espai europeu d'investigació.

Des de l'any acadèmic 2017-2018, l'Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears participa en una convocatòria autonòmica de la Direcció General de Política Universitària i d’Ensenyament Superior (Govern de les Illes Balears), per a constituir grups de recerca per investigacions acadèmica als ensenyaments artístics superiors a les Balears (2017-2020).