MATRÍCULA (CICLES)

 

Matrícula (CICLES)

La matrícula l'heu de fer on-line a la intranet de l'escola durant el període de matriculació oficial.

CALENDARI

Del 23 de juny al 2 de juliol: matrícula telemàtica per als aspirants que tenen accés directe.

Del 9 al 16 de juliol: matrícula telemàtica dels aspirants amb plaça adjudicada.

Del 27 a 28 de setiembre: matrícula telemàtica dels aspirants amb plaça adjudicada.