CÒMIC

Fitxa tècnica

Títol oficial de Tècnic Superior

120 ECTS

2 cursos de 60 ECTS cadascun

Horari d'horabaixa

Matrícula gratuïta

 

Còmic

El Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Còmic exerceix la seva professió, en l’àmbit públic o el privat, en empreses del sector de la comunicació: editorials, agències de publicitat, estudis de disseny, premsa, televisió, etc. També exerceix la seva professió en empreses o institucions d’altres sectors. Com a professional independent realitza projectes propis en l’activitat artística lliure.

Ocupacions i llocs de treball rellevants
  • Especialista en narració gràfica integrat en equips de comunicació visual, disseny gràfic, publicitat i mitjans audiovisuals.
  • Orientació, organització i supervisió de la producció i l’edició de còmics.
  • Elaboració de guions per a narracions gràfiques.
  • Creació i realització d’obra original en publicacions periòdiques.
  • Realització de guions il·lustrats (storyboards).
  • Anàlisi de propostes i realització de la recerca documental i gràfica per a produccions de narrativa gràfica.
  • Realització i gestió d’activitats culturals, educatives i divulgatives relacionades amb el còmic.
Pla d'estudis

Reial Decret 1434/2012, de 11 d'octubre, pel qual s'estableix el títol de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Còmic pertanyent a la família professional artística de Comunicació Gràfica i Audiovisual i s'aproven els corresponents ensenyaments mínims.(BOE número 265 de 3 de novembre de 2012)

1
curs
Mòduls formatius primer curs
ECTS
Hores
MC01-Anglès tècnic I
2
70
MEC01-Dibuix aplicat al còmic
11
175
MC02-Fonaments de la representació i l’expressió visual
8
140
MEC02-Història del còmic
4
70
MC03-Mitjans informàtics
8
140
MEC03-Projectes de còmic I
8
140
MIC01-Representació espacial aplicada I
8
140
MIC02-Tècniques d’expressió gràfica
11
175
Total
60
1050
2
curs
Mòduls formatius segon curs (1r semestre)
ECTS
Hores
MC04-Anglès tècnic II
1
34
MEC04-Dibuix aplicat al còmic II
6
102
MC05-Formació i orientació laboral
4
68
MEC05-Guió i estructura narrativa
4
68
MEC06-Projectes de còmic II
6
102
MIC03-Representació espacial aplicada II
4
68
MEC07-Tecnologia digital aplicada al còmic
4
68
Total
29
510
Mòduls formatius segon curs (2n semestre)
ECTS
Hores
MC06-Anglès tècnic III
1
34
MIC04-Fotografia
4
68
MIC05-Producció gràfica industrial
4
68
MC07-Teoria de la imatge
4
68

MEC08-Projecte integrat de còmic

- Programació
- Directrius

14
102
MEC09-Fase de formació pràctica
4
100
Total
31
440