DISSENY GRÀFIC

Fitxa tècnica

Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny

240 ECTS


4 cursos de 60 ECTS

Especialitats:  

Horari de matí

13,16 € / 1 ECTS

 

Disseny gràfic

El disseny gràfic és comunicació. L'aspecte més determinant de la professió no és el de crear formes belles sinó el de crear comunicacions significatives i útils. El disseny gràfic té, llavors, un compromís social en les comunitats com a facilitador d'interfícies i processos de comunicació.

L'activitat del/a professional del disseny gràfic té per objecte la utilització del llenguatge gràfic per a generar missatges i comunicar continguts de naturalesa diversa, emprant diferents mitjans i diferents canals de comunicació.

Els àmbits principals on desenvolupa la seva activitat són:

 • Identitat corporativa i visual.
 • Disseny editorial.
 • Disseny tipogràfic.
 • Disseny d'envasos i embalatges.
 • Direcció d'art en publicitat.
 • Disseny audiovisual.
 • Grafisme en televisió.
 • Disseny multimèdia.
 • Disseny interactiu, disseny web.
 • Dissenyador ambiental: gràfica i comunicacions aplicades a l'espai.
 • Disseny de material didàctic.
 • Recerca i docència.
 • Producció gràfica.
Pla d’estudis

Decret 43/2013, de 6 de setembre, pel qual s’estableix a les Illes Balears el pla d’estudis dels ensenyaments artístics superiors conduents al títol superior de disseny de les especialitats de disseny gràfic, disseny d’interiors, disseny de moda i disseny de producte i se’n regula l’avaluació (BOIB núm. 125, de 10 de setembre de 2013).

Competència lingüística

Itinerari acadèmic extracurricular

Optatives

1
curs
2
curs
3
curs

ECTS 5è semestre Prerequisits de matrícula
EDG09-Edició i enquadernació4

EDG10-Tecnologia digital II6
Gràfica digital
EDG11-Disseny editorial6
Fonaments del disseny
EDG12-Disseny interactiu4
Fonaments del disseny
EDG13-Recursos lingüístics2

Optativa8


ECTS 6è semestrePrerequisits de matrícula
EDG14-Tècniques d’animació6
Gràfica digital/ Imatge i so
EDG15-Gestió del disseny gràfic4
Introducció a la gestió del disseny
EDG16-Disseny publicitari8
Fonaments del disseny
EDG17-Fotografia4
Imatge i so
Optativa8

4
curs

ECTS 7è semestre Prerequisits de matrícula
EDG18-Col·laboració i direcció d’art4
Fonaments del disseny
EDG19-Gràfica de la informació4
Fonaments del disseny
EDG20-Tecnologia digital III4
Gràfica digital
EDG21-Disseny audiovisual6
Fonaments del disseny/ Imatge i so
EDG22-Disseny ambiental4
Fonaments del disseny
EDG23-Preprojecte fi d'estudis2
160 crèdits superats

ECTS 8è semestre Prerequisits de matrícula
Optativa 6
Itinerari
4
Activitat obligatòria a qualsevol moment dels estudis
EDG24-Pràctiques externes12
120 crèdits superats

EDG25-Projecte fi d'estudis

- Guia docent

- Directrius

14
160 crèdits superats