DISSENY D'INTERIORS

Fitxa tècnica

Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny

240 ECTS


4 cursos de 60 ECTS

Especialitats:  

Horari de matí

13,16 € / 1 ECTS

 

Disseny d'interiors

El dissenyador d'interiors és un professional capaç d'analitzar, investigar i projectar, dirigir equips de projectes i d'execució d'obres de disseny d'interiors, així com actuar com a interlocutor directe davant les administracions públiques en l'àmbit de la seva professió.

Els àmbits principals on desenvolupa la seva activitat són:

 • Habitatge i disseny dels espais interiors per l'hàbitat. 
 • Disseny d'espais comercials i d'oci.
 • Disseny d'espais administratius.
 • Disseny d'espais culturals, educatius i lúdics.
 • Disseny d'espais efímers.
 • Rehabilitació d'habitatges.
 • Paisatgisme i disseny d'espais públics.
 • Gestió empresarial d'activitats creatives. 
 • Disseny dels espais interiors dels diferents sistemes de transport.
 • Gestió d'obres, amidaments, pressupostos i prevenció de riscos en l'àmbit del disseny d'interiors.
 • Direcció d'obres en l'àmbit del disseny d'interiors.
 • Recerca i docència.
Pla d’estudis

Decret 43/2013, de 6 de setembre, pel qual s’estableix a les Illes Balears el pla d’estudis dels ensenyaments artístics superiors conduents al títol superior de disseny de les especialitats de disseny gràfic, disseny d’interiors, disseny de moda i disseny de producte i se’n regula l’avaluació (BOIB núm. 125, de 10 de setembre de 2013).

Competència lingüística

Itinerari acadèmic extracurricular

Optatives