DISSENY DE MODA

Fitxa tècnica

Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny

240 ECTS


4 cursos de 60 ECTS

Especialitats:  

Horari de matí

13,16 € / 1 ECTS

 

Disseny de moda

El dissenyador de moda és un professional capaç de configurar material i formalment els productes de disseny tèxtil i de la indumentària en diferents àmbits, atenent les necessitats i les tendències del mercat, de creativitat, d'innovació i la seva viabilitat tècnic-productiva, econòmica, medi-ambiental i sociocultural.

Els àmbits principals on desenvolupa la seva activitat són:

 • Disseny de moda i indumentària.
 • Coolhunter - Investigació de tendències.
 • Estilisme.
 • Direcció artística.
 • Vestuari teatral i cinematogràfic.
 • Disseny de complements.
 • Disseny tèxtil.
 • Disseny i gestió d'imatge corporativa.
 • Gestió empresarial d'activitats creatives.
 • Dissenys personalitzats o corporatius.
 • Disseny de moda i indumentària per a activitats específiques.
 • Figurins.
 • Sastreria i confecció a mida.
 • Disseny, recerca i desenvolupament de nous conceptes, materials, aplicacions i productes.
 • Recerca i docència.
Pla d’estudis

Decret 43/2013, de 6 de setembre, pel qual s’estableix a les Illes Balears el pla d’estudis dels ensenyaments artístics superiors conduents al títol superior de disseny de les especialitats de disseny gràfic, disseny d’interiors, disseny de moda i disseny de producte i se’n regula l’avaluació (BOIB núm. 125, de 10 de setembre de 2013).

Competència lingüística

Itinerari acadèmic extracurricular

Optatives