DISSENY PRODUCTE

Fitxa tècnica

Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny

240 ECTS


4 cursos de 60 ECTS

Especialitats:  

Horari de matí

13,16 € / 1 ECTS

 

Disseny Producte

El dissenyador de producte és un professional capaç de projectar, analitzar, investigar i determinar les propietats i qualitats físiques, així com els valors simbòlics i comunicatius que han de caracteritzar les seves produccions, definint la forma, la configuració, la qualitat, el funcionament, el valor i la significació estètica, social i mediambiental de les mateixes.

Els àmbits principals on desenvolupa la seva activitat són:

 • Disseny d'envasos i embalatges.
 • Disseny de calçat.
 • Disseny de joguines.
 • Disseny d'electrodomèstics.
 • Disseny de mobiliari per a l'habitatge.
 • Disseny de mobiliari d'oficina.
 • Disseny d'elements urbans.
 • Disseny d’il·luminació i lluminàries.
 • Disseny en l'àmbit de l'automoció.
 • Disseny d'eines i accessoris.
 • Disseny de producte ceràmic.
 • Disseny de sanitaris i aixetes.
 • Disseny per l'artesania.
 • Disseny per a condicions especials.
 • Disseny tèxtil.
 • Parament.
 • Disseny de sistemes.
 • Gestió del disseny.
 • Recerca i docència.
Pla d’estudis

Decret 43/2013, de 6 de setembre, pel qual s’estableix a les Illes Balears el pla d’estudis dels ensenyaments artístics superiors conduents al títol superior de disseny de les especialitats de disseny gràfic, disseny d’interiors, disseny de moda i disseny de producte i se’n regula l’avaluació (BOIB núm. 125, de 10 de setembre de 2013).

Competència lingüística

Itinerari acadèmic extracurricular

Optatives