INFORMACIÓ GENERAL

Fitxa tècnica

Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny

240 ECTS


4 cursos de 60 ECTS

Especialitats:  

Horari de matí

13,16 € / 1 ECTS

 

Informació general

Aquests estudis tenen com a finalitat la formació qualificada de dissenyadors capaços de comprendre, definir i optimitzar els productes i serveis de disseny en els seus diferents àmbits; dominar els coneixements científics, humanístics, tecnològics i artístics així com els mètodes i procediments associats a ells; així com generar valors de significació artística, cultural, social i mediambiental en resposta als canvis socials i tecnològics que es vagin produint.

El Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny dóna accés als ensenyaments artístics oficials de màster i als ensenyaments universitaris oficials de màster i doctorat, sense perjudici d'altres criteris d'admissió que, si s'escau, determini el centre al qual es pretengui accedir.